Hermod Bjørkestøl

Vi takker for gaver til Kreftforeningen, gode minneord og tenning av lys på Minnesiden til Hermod. Kirsten m/familie

Publiseringsdato 30.10.2023
Takk