Jenni Helene

Endelig kom lillesøster den 10.august. Alt står bra til med familien. Vi ønsker å takke jordmødrene ved Sonjatun for oppfølging i svangerskapet, og barselopphold. Vi ønsker også å takke Jordmor Margit ved sonjatun og Jordmødre Julie R. og Gunnhild S. Ved UNN for en fin fødselsopplevelse. Adrian, Caroline og storebror Kenneth

Publiseringsdato 28.08.2023
Nyfødt