Ny pers

06.07.2019

Årets første og største laks og ny persolig rekord på 110 cm. Skitt fiske Jonas