Takk

28.05.2019

Hjertelig takk for gaver til Bjørnar Norbyes begravelse. Nasjonalforeningen Nordreisa Demensforening
Takk