Rolf B. Olsen 80 år

10.05.2019

Gratulerer til vår flotte mann, pappa, bestefar, oldefar og svigerfar som fyller 80 år 10. mai. Det er ikke til å tro hvor fort tida går. For du holder deg like flott år etter år! Karin, barn, barnebarn, oldebarn og svigerbarn