Birgit Waage 60 år

Tenk at Mamma fyller 60 år, ikke lenge til du pensjonsalder når. Daglig du til arbeid som sykepleier går, passer på og pleier alle sår. Når fritiden kaller vil du på tur, Granca, Nikkeby eller kanskje Luxemburg? Du holder deg ung og sprek, å følge deg til fjells er ingen lek. På havet trives du aller best, når kveita skal dras er du i ditt ess. Du stiller opp for oss andre, passer barna, gir omsorg og lager mat. Alle skulle hatt ei bestemor så god, ei dame som deler en inderlig ro. Vi gratulerer så mye på din store dag! Pappa slenger seg også på, og sender varme ønsker til ei kone så god. Barn, svigerbarn og barnebarn

Publiseringsdato 14.01.2023
Jubilanter