Sigurd Hanssen 80 år

Vi vil gratulere verdens beste pappa, svigerfar, bestefar og oldefar med 80 års dagen 20.juni. Mange gratulasjoner fra Brita, Nina, Tone, Sølvi, Ann Sofie, svigersønner, barnebarn og oldebarn.

Publiseringsdato 20.06.2022




Jubilanter