Ragnar T. Samuelsen 80 år

Pensj. landbr.forsker, tidl.styrer NIBIO Holt Tromsø fyller 80 år 23. juni22.Ragnar vokste opp i Lyngen.Etter folkeog realsk i Lyngen ble d landbruksk,befalssk, sivilagronom jord- og plantekultur,forskerutdannelse til Dr.scient.grad fra Norges landbrukshøgsk.Han er opptatt av kirke-og menighetsliv.Medlem,leder i to menighetsråd, Fellesrådet og i bispedømmerådet.Deltatt på Kirkemøter1995-2001.Er tilknyttet Den luthersk læstadianske menighet Tromsø.Forsamlingsholder fra 1992, predikant i DLLM 1997. Han har stor interesse for lokalhistorie,slektshistorie, turer i skog og mark og samvær medfamilie Walborg, fire barn med svigerbarn, 11 barnebarn og ett oldebarn gratulerer han så mye med dagen.

Publiseringsdato 23.06.2022
Jubilanter