Øystein B. Elvestad

09.12.2021

Øystein Bentsen Elvestad ble født 3. desember på Sonjatun Fødestue. Nybakte foreldre vil rette en stor takk til jordmødrene på fødestua for trygg og god oppfølging gjennom både svangerskap og fødsel, og også sykepleierne på sykestua som passet så godt på oss de første dagene. Vi fikk den beste starten på det nye livet. Hilsen fra storesøsken William og Emma, og foreldre Jostein og Ragnhild
Nyfødt