Kima Johanne

Kima Johanne kom til verden 13.oktober på Sonjatun. Hun var 3340g og 51cm. Sara Marie, Daniel August og Ingrid Oliva er omsorgsfulle storesøsken. Takk til jordmødrene på Sonjatun for god oppfølging før og etter fødsel. Spesielt takk til Margit Birkelund og Caroline Rosten som tok i mot lillesøster. Inger-Marie Blomli-Hansen og Kim Daniel Hansen

Publiseringsdato 21.10.2021
Nyfødt