Milian Elias

01.03.2021

22.12.20 kom vår lille Milian Elias til verden på UNN. Stor takk til ansatte på Sonjatun og UNN for god oppfølging, behandling og omsorg. Ann-Kristin T. Nilsen & Tommy Opgård
Nyfødt